BOLERO dogodki

Zasebna glasbena šola Muta v sklopu Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO organizira tudi koncerte in izvaja program dodatnega izobraževanja, znotraj katerega se organizirajo glasbeni seminarji in delavnice. Seminarji so tematsko raznovrstni in so namenjeni domačim in tujim učencem glasbenih šol, dijakom srednjih glasbenih šol ali konservatorijev, študentom vseh glasbenih smeri in profesorjem na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja.

Naš cilj je podpirati profesionalni in strokovni razvoj strokovnih delavcev na področju glasbenega izobraževanja, učencem, dijakom in študentom pa želimo z gostovanjem svetovno priznanih glasbenikov in pedagogov omogočiti predavanja in individualne lekcije na najvišjem nivoju in jim tako pomagati na njihovi poti do profesionalne glasbene kariere.

Vsi udeleženci seminarja prejmejo pred seminarjem uradni urnik seminarja, po seminarju pa potrdilo o udeležbi na seminarju s podpisi mentorjev in organizatorja.