O TEKMOVANJU

2. Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO bo za TROBILA potekalo med 30. majem in 3. junijem 2022 v dvorani dvorca Bukovje v Dravogradu, Koroška. Tekmovanje je v svoji drugi izvedbi namenjeno mladim tolkalcem in trobilcem vseh narodnosti do 15. leta, ki so v kategorije razdeljeni glede na instrument in leto rojstva.

NAŠE POSLANSTVO

Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO se organizira z namenom spodbude strokovne pedagoške rasti na področju tolkal in trobil v Sloveniji in drugod ter v prizadevanju po dolgoročni spodbudi  mladih glasbenikov k poglobljenemu glasbeno-umetniškemu udejstvovanju. Tekmovanje s svojo internacionalno naravnanostjo spodbuja in prispeva k razvoju glasbene kulture, drugih umetnosti in turizma na področju občine Muta, Koroške regije in Slovenije.

PRAVILNIK TEKMOVANJA

PDF

Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO bo za TROBILA potekalo v treh različnih tekmovalnih disciplinah, ki bodo potekale med seboj ločeno:

 • Trobenta
 • Rog
 • Nizka trobila (pozavna, tuba, evfonij in ostala nizka trobila)

Znotraj tekmovalnih disciplin Trobenta, Rog in Nizka trobila bodo udeleženci tekmovanja razdeljeni v kategorije glede na leto rojstva, in sicer:

 • Predkategorija – rojeni leta 2013 in kasneje
 • I. Kategorija – rojeni leta 2011 in 2012
 • II. Kategorija – rojeni leta 2009 in 2010
 • III. Kategorija – rojeni leta 2007 in 2008

Udeleženec tekmovanja se lahko prijavi v svojo ali v višjo starostno kategorijo. Kandidatu se dovoli tekmovati samo v eni izmed kategorij.

Predkategorija – ena skladba ali več, do 4 minute*

 • Program po izbiri v okviru predpisane minutaže. **

I. Kategorija – dve skladbi ali več, do 6 minut*

 • Program po izbiri v okviru predpisane minutaže. **
 • Najmanj ena skladba se izvaja na pamet.

II. Kategorija – dve skladbi ali več, do 9 minut*

 • Program po izbiri v okviru predpisane minutaže.**
 • Najmanj ena skladba se izvaja na pamet.

III. Kategorija – dve skladbi ali več, do 12 minut*

 • Program po izbiri v okviru predpisane minutaže. **
 • Najmanj ena skladba se izvaja na pamet.

Tekmovalci lahko na vseh instrumentih izvajajo skladbe za trobila solo, skladbe za trobila s klavirsko spremljavo in skladbe za trobila z zvočnimi (audio) posnetki. V dvorani je na voljo koncertni klavir August Förster in ozvočenje (USB, CD).

 *Minutaža velja za celotni program tekmovalca. Nastop tekmovalca, ki preseže trajanje predpisane minutaže, lahko strokovna žirija prekine. Tekmovalca s predolgim nastopom se ne bremeni oz. kaznuje, ocenjuje se nastop do prekinitve.

**Tekmovalci lahko v vseh kategorijah namesto samostojne skladbe izvajajo tudi posamezne stavke iz cikličnih kompozicij.

 Za skladbe, ki se izvajajo s klavirjem, organizator tekmovanja ne zagotavlja pianista oz. korepetitorja.

Organizator tekmovanja od udeležencev ne zahteva originalnih not. Kazensko odgovornost za prepovedano kopiranje in distribucijo not prevzemajo skrbniki in mentorji udeleženca tekmovanja.

Tekmovalcem in mentorjem svetujemo izbiro tehnično in karakterno raznolikega programa oz. repertoarja, s katerim se vsak udeleženec tekmovanja čimbolj celostno predstavi.

Spremembe programa so možne do roka prijave na tekmovanje. Rok prijave je 6. maj 2022.

Strokovno žirijo sestavljajo mednarodno priznani pedagogi iz najmanj dveh držav. V primeru, da so člani žirije v družinskih ali pedagoških odnosih s tekmovalcem, slednjega ne ocenjujejo oz. se njihova ocena pri seštevku rezultatov ne upošteva. Žirija tekmovalce v tajnosti in med seboj neodvisno ocenjuje s točkami od 0 do 100 ter odloča o podelitvi posebnih nagrad. Pri ocenjevanju se upošteva tehnična pripravljenost, korektnost izvedbe notnega zapisa, muzikalnost in celotni vtis udeleženca tekmovanja. Žirija od tekmovalcev pričakuje tehnično in karakterno raznolik program, s katerim se vsak udeleženec tekmovanja čimbolj celostno predstavi. Po oddanih ocenah članov strokovne žirije se izračuna povprečje, na podlagi katerega se udeležencem tekmovanja podeli nagrade, plakete ali priznanja. Rezultati strokovne žirije so dokončni in so objavljeni na oglasni deski na kraju dogodka ter na internetnih platformah, ki se jih za potrebe oglaševanja poslužuje organizator tekmovanja. Dosežke tekmovalcev oz. listo z rezultati podpišejo člani strokovne žirije in vodja tekmovanja. Na rezultate strokovne žirije se ni mogoče pritožiti.

Strokovna žirija bo po vsakem tekmovalnem dnevu na voljo za kratek pogovor z udeleženci tekmovanja, ki so nastopili tisti dan.

Člani strokovne žirije so za vsako izvedbo tekmovanja posebej objavljeni na spletni strani www.bolero-competition.com.

V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja prejmejo:

 • Zlato plaketo s pohvalo za doseženih 95,00 do 100 točk;
 • Zlato plaketo za doseženih 90,00 do 94,99 točk;
 • Srebrno plaketo za doseženih 85,00 do 89,99 točk;
 • Bronasto plaketo za doseženih 80,00 do 84,99 točk;
 • Priznanje za udeležbo za doseženih 79,99 točk in nižje.

Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO se organizira v prizadevanju po dolgoročni spodbudi mladih glasbenikov k poglobljenemu glasbeno-umetniškemu udejstvovanju, ne glede na njihov trenutni položaj v primerjavi s svojimi vrstniki, zato izračun povprečja doseženih točk za posameznega udeleženca tekmovanja in točni vrstni red tekmovalcev za posamezno kategorijo (razen za prejemnike nagrad v I., II. in III. kategoriji) ne bodo javno objavljeni. Tak način javne objave rezultatov ohranja transparentnost tekmovanja, hkrati pa pozitivno zaščiti nižje uvrščene udeležence tekmovanja.

Vsak udeleženec tekmovanja ima po tekmovalnem dnevu pravico do pogovora s člani strokovne žirije. Točni vrstni red tekmovalcev ostane anonimen.

Predkategorija

Vsi udeleženci tekmovanja, ki nastopijo v kategoriji Predkategorija prejmejo poleg plakete ali priznanja za udeležbo tudi praktično darilo (velja za vse tri tekmovalne discipline). Vrstni red tekmovalcev ostane anonimen.

Strokovna žirija v vseh treh tekmovalnih disciplinah v kategoriji Predkategorija izbere najbolj perspektivnega mladega glasbenika. Poleg plakete in praktičnega darila nagrajenec prejme posebno nagrado oziroma laureat.

I., II. in III. kategorija

V I., II. in III. kategoriji ne glede na dosežene točke za prvo, drugo in tretje mesto kandidati poleg plakete prejmejo laureat:

 • I. Nagrada za prvo mesto
 • II. Nagrada za drugo mesto
 • III. Nagrada za tretje mesto

V primeru, da sta na enem izmed prvih treh mest točkovno izenačena dva udeleženca tekmovanja ali več, nagrado prejme mlajši izmed obeh oz. vseh.

Prejemniki I. Nagrad so nagrajeni s praktičnimi nagradami, ki so za vsako izvedbo tekmovanja posebej objavljene na spletni strani www.bolero-competition.com.

Plakete in nagrade bodo podeljene na podelitvi nagrad, v večernih urah na dan tekmovanja, ko se zaključi posamezna kategorija ali več kategorij, odvisno od števila prijavljenih udeležencev tekmovanja. Udeleženci tekmovanja bodo o tem obveščeni hkrati z objavo uradnega urnika na spletni strani tekmovanja (www.bolero-competition.com) in drugih spletnih platformah (Facebook, Instagram, Youtube), ki se jih poslužuje organizator tekmovanja.

Prejemniki I. Nagrad v vseh kategorijah so, v primeru da jih strokovna žirija izbere, obvezani nastopiti na podelitvi nagrad za posamezno kategorijo ali na podelitvi nagrad za več kategorij hkrati, z delom tekmovalnega programa, ki ga določi strokovna žirija. V primeru, da prejemniki I. Nagrad nastop na podelitvi nagrad odklonijo, se jim plakete in nagrade ne podelijo.

Organizacija tekmovanja si pridržuje pravice do sprememb pri izvedbi podelitve nagrad. O tem odloča vodja tekmovanja.

V primeru, da se udeleženci tekmovanja podelitve nagrad ne udeležijo, lahko plakete in posebne nagrade prevzamejo na sedežu tekmovanja (Glasbena šola Muta) do vključno 24. junija 2022 po predhodni najavi. Plakete in posebne nagrade izjemoma pošljemo tudi po pošti, stroške pošiljanja pa krije udeleženec tekmovanja oz. njegovi skrbniki.*

*ne velja za prejemnike I. Nagrad.

Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO se bo za disciplino TOLKALA odvijalo med 30. majem in 3. junijem 2022 v prostorih Občine MUTA (Glavni trg 17, 2366 Muta, Slovenija).

Uradni urnik tekmovanja bo na objavljen na uradni spletni strani tekmovanja (https://www.bolero-competition.com) in drugih spletnih platformah (Facebook, Instagram, Youtube), ki se jih poslužuje organizator tekmovanja najkasneje do 20. maja 2022. Udeleženci tekmovanja bodo o natančnem urniku in poteku tekmovanja obveščeni po elektronski pošti.

Udeleženci tekmovanja bodo znotraj kategorije, v katero so prijavljeni, nastopali po abecednem vrstnem redu na podlagi seznama prijavljenih tekmovalcev od začetne črke priimka »B«.*

* Organizacija tekmovanja si pridržuje pravice do dopuščanja izjem pri udeležencih tekmovanja z večjimi logističnimi težavami. O tem odloča vodja tekmovanja.

Udeleženci tekmovanja se na sedežu tekmovanja zglasijo najhitreje 60 minut pred začetkom kategorije, v kateri nastopajo. Če je urnik posamezne kategorije razdeljen na več delov, se tekmovalci na sedežu tekmovanja zglasijo najhitreje 60 minut pred začetkom tistega dela kategorije, v katerem nastopajo. Ob prijavi udeleženci tekmovanja potrdijo resničnost podatkov iz prijavnice z osebnim dokumentom.

Vsakemu udeležencu tekmovanja se 60 minut pred začetkom kategorije ob prihodu dodeli soba, kjer se lahko na nastop pripravi. Tekmovalci, ki se na prizorišču pojavijo predčasno, počakajo v čakalnici oz. izven prizorišča.

Vsakega udeleženca tekmovanja se 10 minut pred nastopom opozori, da se bliža njegov nastop. Član skupine organizatorjev tekmovanja tekmovalca pospremi do čakalne sobe, neposredno pred vhodom v dvorano. Ko tekmovalec pred njim zaključi z nastopom, ga član skupine organizatorjev povabi v dvorano in napove njegov nastop.

Dvorana Občine Muta, kjer se bo odvijalo tekmovanje, bo za udeležence tekmovanja na voljo od 16. maja 2022 do začetka tekmovanja. Vsak udeleženec tekmovanja lahko v tem času rezervira termin (45 minut), znotraj katerega lahko preizkusi instrumente in se privadi na akustiko dvorane. Za rezervacijo dvorane se obrnite na vodjo tekmovanja.

(Vodja tekmovanja: Andraž Likar, bolero.competition@gmail.com, +386 40 471 302).

Za tekmovalni dan bo sestavljen urnik kratkih tonskih vaj. Vsakemu udeležencu tekmovanja bo dvorana na voljo 5 – 10 minut, odvisno od števila udeležencev tekmovanja. Urnik tonskih vaj bo znan hkrati z urnikom tekmovanja, najkasneje do 20. maja 2022.

Snemanje in fotografiranje tekmovalnih nastopov v lastni režiji oz. režiji udeležencev tekmovanja ni dovoljeno.

Organizator poskrbi za uradne posnetke in slike Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO. Uradne posnetke in slike nastopov udeležencev tekmovanja lahko tekmovalci oz. njihovi skrbniki po predhodni najavi prevzamejo na sedežu tekmovanja do najkasneje 24. junija 2022. Po dogovoru posnetke in slike pošljemo tudi po pošti. Stroške pošiljanja krijejo tekmovalci oziroma njihovi starši ali skrbniki.

Tekmovanje se v živo prenaša na internetnih platformah (Facebook, Youtube), ki se jih za potrebe oglaševanja poslužuje organizator tekmovanja.

Udeleženci tekmovanja oz. njihovi skrbniki s prijavo na Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO dovoljujejo snemanje tekmovalnega nastopa, slikanje tekmovalnega nastopa, obdelavo in javno objavo podatkov, pridobljenega avdio in video materiala ter fotografij za namene objave rezultatov in oglaševanja tekmovanja.

Za snemanje in fotografiranje tekmovanja je odgovorno podjetje Video Verdnik.

Organizatorji tekmovanja ne prevzemajo odgovornosti za telesne poškodbe udeležencev tekmovanja in njihovih spremljevalcev v času trajanja Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO.

Organizatorji tekmovanja ne prevzemajo odgovornosti za materialne poškodbe predmetov udeležencev tekmovanja in njihovih spremljevalcev v času trajanja Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO.

Organizatorji tekmovanja si pridržujejo pravice do sprememb in prevzemajo odgovornost za vse odločitve v okviru Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO, ki niso opredeljena v pravilniku tekmovanja.

Tekmovanje je odprto za javnost. Dvorana bo v času tekmovanja poleg strokovne žirije sprejela največ 100 poslušalcev.

Posamezna kategorija se izvede, v kolikor je prijavljenih vsaj 10 kandidatov. V nasprotnem primeru se kategorija ne izvede, znesek prispevka ob prijavi pa se prijavljenim vrne. Kandidati bodo o tem obveščeni najkasneje 10 dni po roku oddaje prijave.

Organizator tekmovanja, strokovna žirija, udeleženci tekmovanja ter njihovi mentorji in spremljevalci so dolžni upoštevati določila pravil in splošnih pogojev Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO, razpored tekmovanja in navodila vodje tekmovanja. Vodja tekmovanja je Andraž Likar, zastopnik podjetja AIDA, Andraž Likar s.p..

Organizator tekmovanja obdeluje osebne podatke v skladu z aktualno zakonodajo. Vsi osebni podatki, pridobljeni s prijavo na tekmovanje se hranijo in uporabljajo samo za namene izvedbe in promocije Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO ter za pošiljanje informacij in storitvenih komunikacij. Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Udeleženci tekmovanja in njihovi skrbniki se s prijavo na Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO strinjajo s pravili in splošnimi pogoji Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO in s tem dovoljujejo snemanje tekmovalnega nastopa, slikanje tekmovalnega nastopa, javno objavo rezultatov tekmovanja ter obdelavo in javno objavo osebnih podatkov, pridobljenega avdio in video materiala in fotografij za namene objave rezultatov in oglaševanja tekmovanja.

Prijava na Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO je možna izključno preko e-prijavnice, objavljene na uradni spletni strani organizatorja tekmovanja (https://www.bolero-competition.com).

Prijavnico izpolnite v elektronski obliki, direktno preko uradne spletne strani organizatorja tekmovanja do najkasneje 6. maja 2022.

K elektronski prijavnici je preko uradne spletne strani organizatorja tekmovanja potrebno pripeti scan oz. kopijo (PDF):

 1. osebnega dokumenta udeleženca tekmovanja, skupaj z lastnoročnimi podpisi tekmovalca in starša oz. skrbnika;
 2. potrdila o plačilu prispevka za posamezno kategorijo;
 3. notnega materiala za tekmovalni program posameznega udeleženca tekmovanja. *

* Za skladbe, ki se izvajajo s klavirjem, odda udeleženec tekmovanja scan oz. kopije klavirskih not, iz katerih je razviden tudi part za trobento, rog ali nizka trobila ali kopije klavirskih not in kopije not za trobento, rog ali nizka trobila. Kopije so v času trajanja tekmovanja namenjene strokovni žiriji. Po zaključku tekmovanja gredo kopije not v uničenje.

Prijavnica, ki se odda brez zahtevanih dokumentov v priponki je nepopolna, prijava pa neuspešna. Organizator tekmovanja kandidata preko elektronske pošte opozori o nepopolni prijavi. Prijava mora biti popolna do najkasneje 10. maja 2022, v nasprotnem primeru se kandidatu na tekmovanju ne dovoli nastopiti.

Prispevek

Višina prispevka za posamezno kategorijo:

Predkategorija – 50,00€

 • I. Kategorija – 60,00€
 • II. Kategorija – 70,00€
 • III. Kategorija – 80,00€

Prispevek se poravna najkasneje do 6. maja 2022.

Navodila za plačilo

Naziv in naslov prejemnika:

AIDA, Andraž Likar s.p.
Flisova ulica 3
2366 Muta

Banka: INTESA SANPAOLO

IBAN: SI56 1010 0005 8274 879

Swift/BIC: BAKOSI2X

Koda namena: OTHR

Sklic: 00 2022

Namen plačila: IME in PRIIMEK udeleženca tekmovanja, DISCIPLINA in KATEGORIJA, v katero se kandidat prijavlja (primer: Andraž Likar, TOLKALA, I. Kategorija)

*Morebitni stroški nakazila niso vključeni v znesek prispevka.

Tekmovalec in njegovi starši oz. skrbniki se s prijavo na tekmovanje strinjajo z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in pravili Mednarodnega glasbenega tekmovanja BOLERO.

Kontakt organizatorja

Melodija, Zasebna glasbena šola Muta d.o.o.

Cankarjeva Ulica 6

2366 Muta

Slovenija

PRIZORIŠČE TEKMOVANJA

Dvorec Bukovje

Bukovje 13

2270 Dravograd

Slovenija

e-mail: bolero.competition@gmail.com
Tel.: +386 40 471 302

(Andraž Likar, vodja tekmovanja)

Za dodatna vprašanja in informacije ali pomoč pri spletni prijavi na tekmovanje smo vam na voljo vsak delovnik med 9.00 in 19.00.