Za leto 2024 ni načrtovanih seminarjev za trobila.