REZULTATI (2024)

Po oddanih ocenah članov strokovne žirije se izračuna povprečje, na podlagi katerega se udeležencem tekmovanja podeli nagrade, plakete ali priznanja. Rezultati strokovne žirije so dokončni in so objavljeni tukaj ter na drugih spletnih platformah (Facebook, Instagram). Rezultati bodo objavljeni tudi na oglasni deski na sedežu in prizorišču tekmovanja.

Rezultati po posameznih tekmovalnih disciplinah:

Trobenta
Rog
Pozavna
Evfonij
Tuba

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni najkasneje dve uri po zaključku posamezne kategorije. Plakete in nagrade lahko udeleženci prevzamejo na sprejemni mizi, takoj po objavi rezultatov.

Plakete in nagrade lahko lahko na prizorišču tekmovanja prevzamete do zaključka tekmovanja. Po zaključku tekmovanja preostale plakete in priznanja pošljemo po pošti na naslov, ki ga navedete v prijavnici. Stroški pošiljanja znašajo 5 €.

NAŠA FILOZOFIJA

Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO se organizira v prizadevanju po dolgoročni spodbudi mladih glasbenikov k poglobljenemu glasbeno-umetniškemu udejstvovanju, ne glede na njihov trenutni položaj v primerjavi s svojimi vrstniki, zato izračun povprečja doseženih točk za posameznega udeleženca tekmovanja in točni vrstni red tekmovalcev za posamezno kategorijo (razen za prejemnike nagrad v vseh kategorijah) ne bodo javno objavljeni. Tak način javne objave rezultatov ohranja transparentnost tekmovanja, hkrati pa pozitivno zaščiti nižje uvrščene udeležence tekmovanja.

ZGODOVINA REZULTATOV

2022:

Trobenta
Rog
Nizka trobila

2023:

Trobenta
Rog
Pozavna
Tuba
Evfonij