NAČIN OCENJEVANJA

V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja prejmejo:

  • Zlato plaketo s pohvalo za doseženih 95,00 do 100 točk,
  • Zlato plaketo za doseženih 90,00 do 94,99 točk,
  • Srebrno plaketo za doseženih 85,00 do 89,99 točk,
  • Bronasto plaketo za doseženih 80,00 do 84,99 točk,
  • Priznanje za udeležbo za doseženih 79,99 točk in nižje.

Pri ocenjevanju se upošteva tehnična pripravljenost, korektnost izvedbe notnega zapisa, muzikalnost in celotni vtis udeleženca tekmovanja. Žirija od tekmovalcev pričakuje tehnično in karakterno raznolik program, s katerim se vsak udeleženec tekmovanja čimbolj celostno predstavi.

NAGRADE

Predkategorija

Najvišje uvrščeni tekmovalec v kategoriji Predkategorija prejme posebno nagrado za najbolj perspektivnega mladega tolkalca. Poleg plakete nagrajenec prejme tudi praktično nagrado*.

Praktična nagrada za leto 2024: DP Cajon 

Od drugega mesta naprej so tekmovalci v razpredelnico z rezultati razvrščeni glede na doseženo plaketo in po abecednem vrstnem redu. Točni vrstni red ostane anonimen.

I., II. in III. kategorija

V I., II. in III. kategoriji ne glede na dosežene točke za prvo, drugo in tretje mesto kandidati poleg plakete prejmejo laureat:

  • I. Nagrada za prvo mesto
  • II. Nagrada za drugo mesto
  • III. Nagrada za tretje mesto

Od četrtega mesta naprej so tekmovalci v razpredelnico z rezultati razvrščeni glede na doseženo plaketo in po abecednem vrstnem redu. Točni vrstni red ostane anonimen.

Praktične nagrade

V I., II. in III. Kategoriji so prejemniki I. Nagrad nagrajeni s praktičnimi nagradami*.

Nagrade za leto 2024 še niso izbrane.

Nagrade za leto 2024 še niso izbrane.

Nagrade za leto 2024 še niso izbrane.

V primeru, da sta na enem izmed prvih treh mest točkovno izenačena dva udeleženca tekmovanja ali več, nagrado prejme mlajši izmed obeh oz. vseh.

*PRAKTIČNE NAGRADE SE PODELIJO SAMO V KATEGORIJAH, KJER NASTOPI DESET (10) ALI VEČ TEKMOVALCEV.