REZULTATI

Po oddanih ocenah članov strokovne žirije se izračuna povprečje, na podlagi katerega se udeležencem tekmovanja podeli nagrade, plakete ali priznanja. Rezultati strokovne žirije so dokončni in so objavljeni tukaj ter na drugih spletnih platformah (Facebook, Instagram). Rezultati bodo objavljeni tudi na oglasni deski na sedežu in prizorišču tekmovanja.

Plakete in nagrade bodo podeljene na podelitvi nagrad, v večernih urah na dan tekmovanja, ko se zaključi posamezna kategorija ali več kategorij, odvisno od števila prijavljenih udeležencev tekmovanja.

NAŠA FILOZOFIJA

Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO se organizira v prizadevanju po dolgoročni spodbudi mladih glasbenikov k poglobljenemu glasbeno-umetniškemu udejstvovanju, ne glede na njihov trenutni položaj v primerjavi s svojimi vrstniki, zato izračun povprečja doseženih točk za posameznega udeleženca tekmovanja in točni vrstni red tekmovalcev za posamezno kategorijo (razen za prejemnike nagrad v vseh kategorijah) ne bodo javno objavljeni. Tak način javne objave rezultatov ohranja transparentnost tekmovanja, hkrati pa pozitivno zaščiti nižje uvrščene udeležence tekmovanja.

ZGODOVINA REZULTATOV

2021
2022